Lagra energi i hemmet

”Tänk att ha en enhet i storleken av en oljetank i hemmets källare. Den kunde då lagra en dags förbrukning av solenergi från solpanelerna på taket. Möjligheten att upprätthålla elen i huset från eftermiddagen fram till nästa morgon utan att man behöver förbränna några fossila bränslen.” / Fritt översatt

“Imagine a device the size of a home heating oil tank sitting in your basement. It would store a day’s worth of sunshine from the solar panels on the roof of your house, potentially providing enough to power your household from late afternoon, through the night, into the next morning, without burning any fossil fuels.”

Källa: http://sharedscience.org/2014/01/08/organic-mega-flow-battery/

Lämna ett svar