Livsfarliga vattnet

”Ibland brukar jag prata med mina kolleger om vad vi som jobbar inom barnsjukvården är verkligt rädda för. På första eller andra plats för de allra flesta kommer drunkning (det andra som vi är rädda för är barn som sätter i halsen så de inte kan andas).”

”När barn ramlar i vatten kommer de inte skrika. De kommer inte fäkta med armarna i de flesta fall utan bara börja andas in vatten och sjunka, eller flyta med huvudet nedåt. Därför måste barn vid vatten övervakas hela tiden! Varje sekund! Av en simkunnig vuxen.”

Källa: http://www.barnakuten.nu/barns-rattigheter/det-livsfarliga-vattnet/

 

 

Barn på dagis eller hemma?

Det blir mer och mer en norm att ha barnen på dagis, yngre åldrar och längre dagar, men vad blir den långvariga effekten av det?

”Forskare betonar vikten av att barn får möjlighet att skapa en god och trygg relation till sina föräldrar genom att knyta an till dem under de första åren. Anknytningsprocessen anses vara av störst vikt under de tre första åren och som allra mest känslig vid ett års ålder.”

Källa: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/studera-hur-forskolan-paverkar-barns-trygghet_8359668.svd