Barn på dagis eller hemma?

Det blir mer och mer en norm att ha barnen på dagis, yngre åldrar och längre dagar, men vad blir den långvariga effekten av det?

”Forskare betonar vikten av att barn får möjlighet att skapa en god och trygg relation till sina föräldrar genom att knyta an till dem under de första åren. Anknytningsprocessen anses vara av störst vikt under de tre första åren och som allra mest känslig vid ett års ålder.”

Källa: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/studera-hur-forskolan-paverkar-barns-trygghet_8359668.svd